Regulamin

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.przypodlogowe.pl.

 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy Decor System, działa pod adresem www.przypodlogowe.pl i jest prowadzony przez Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk z siedzibą w Prądocinie 11, 66-446 Deszczno, o numerze NIP 599-303-43-42, o numerze REGON 080224504.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk zwana jest dalej ”Decor System”.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep internetowy www.przypodlogowe.pl zwany jest dalej ”Sklepem internetowym”.

 

II. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep internetowy jest Decor System.
   

III. Produkty

 1. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż sztukaterii elewacyjnej i wewnętrznej, mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz.                                               
 2. Wszystkie produkty  znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na ternie Polski.
 3. Wszystkie przedstawiane produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość produktu.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 6. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 cywilnego.
 7. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź produkty nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów.
   

IV. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep internetowy podawane są w polskich złotych (PLN), zawierają wszelkie podatki (w tym podatek VAT) oraz cła i są cenami brutto.
 2. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi produktu lub regionu przesyłki.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocji na łamach strony.
 4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.


V. Płatność    

 1. W celu realizacji złożonego zamówienia Klient obowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura „pro forma”.

2. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

a. GOTÓWKĄ przy odbiorze towaru - ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w przypadku odbioru produktu w placówce handlowej Decor System.

b. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PŁATNICZĄ - poprzez serwis Platnosci.pl.

c. PRZELEWEM TRADYCYJNYM na konto serwisu www.przypodlogowe.pl Kwotę zamówienia należy wpłacić na konto bankowe firmy Decor System podane na stronie internetowej.

d. W systemie ratalnym banków. 

3. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić w ciągu 48 godzin, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. 

 

 

VI. Zamówienie i dostępność towaru

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.przypodlogowe.pl, poczty elektronicznej (e-mail): biuro@decosytem.pl oraz komunikatorów on-line. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie bądź faksem. 
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego, jak również z akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie Decor Market, szczegółowo opisanych na stronie Sklepu.  
 5. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sklepu internetowego bądź u producentów lub partnerów handlowych Decor System.
 7. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru u producenta lub innego dostawcy termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad wskazany na stronie lub ustalony indywidualnie z Klientem, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
 8. Towary oznaczone symbolem „Dostępny” są objęte programem magazynowym Decor System i naszych Partnerów handlowych, co oznacza, że  utrzymujemy stany magazynowe na poziomie, który powinien pozwolić na wysłanie zamówionych produktów bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni ( a na asortyment importowany nawet do 6 miesięcy) w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową na etapie realizacji zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy lub po autoryzacji karty płatniczej bądź kredytowej.
 10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
 11. Klient ma prawo do zmiany zamówienia dopóki Sklep internetowy nie potwierdził przystąpienia do realizacji zamówienia.
 12. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail biuro@decorsystem.pl. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
 13. Sklep internetowy potwierdza gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
 14. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.
   

VII. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DHL www.dhl.com.pl.,UPS www.ups.com.pl, Siódemka www.siódemka.com, Pekaes www.pekaes.com.pl, Schenker www.schenker.pl
 2. Przesyłki dostarczane są na terytorium Polski. Przesyłki poza terytorium RP dostarczane będą po wcześniejszych uzgodnieniach z Konsultantem Sklepu internetowego.  
 3. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 4. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy 1-2 dni robocze.
 5. Odbiór przesyłki może być dokonany:
  1. W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
  2. Odbiór własny w placówce handlowej Decor System.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru firmą kurierską, koszty dostawy zostaną uwzględnione indywidualnie.
 7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 9. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 10. Podczas odbioru  przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia  przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
 11. W przypadku odbioru produktów w placówce handlowej Decor System, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał palcówkę handlową Decor System, zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi drogą telefoniczną  lub e-mailową.
 12. Bez względu na miejsce odbioru produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 13. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.
   

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru zamówionego towaru. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych),
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest o poprawne wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy  i przesłania go na adres e-mail: biuro@decorsystem.pl.  
 4. Zwrot towaru, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na koszt Klienta. 
 5. Klient w związku z odstąpieniem od umowy, zobowiązany jest do zwrotu zamówionego towaru w stanie niezmienionym. Towar  zwracany nie może nosić śladów użytkowania i zniszczenia, musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
 6. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo.
 7. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do sklepu Decor System na jego koszt oraz za pobraniem.
 8. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, zgodnie ust.1., oraz gdy zostaną w całości spełnione pozostałe postanowienia niniejszego punktu, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 9. Sklep internetowy dokonana zwrotu kwoty stanowiącej wartość zakupionego towaru, pomniejszoną o ewentualne koszty związane z dostarczeniem i obsługą towaru,  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w terminie 5 dni roboczych od  dnia otrzymania od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.
   

IX. Procedury reklamacyjne

1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

2. Reklamację produktu wadliwego lub niezgodnego z zawartą umową (zamówieniem) prosimy zgłosić wysyłając e-maila na adres: biuro@decorsystem.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 696 202 731 lub 696 202 895.

3. Reklamacje nie zgłoszone w naszej firmie, przed ich przesłaniem nie będą rozpatrywane, a przesyłka będzie odsyłana na koszt reklamującego.

4.  W pisemnym oświadczeniu reklamacyjnym należy podać:   

 • nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane
 • powód reklamacji
 • jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem nr konta bankowego
 •  

     5. Wszystkie zgłoszone reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz w zakresie        sprzedaży konsumenckiej przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie      Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

6.        6. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o              przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres e-mail lub telefonicznie. Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.          7.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

8.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego. 

9.      9. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres:

Decor System s.c. Grzegorz Okraska, Piotr Kruk

Prądocin 11

66-446 Deszczno

z dopiskiem "REKLAMACJA"

10.  Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt reklamującego.

11.  Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie www.przypodlogowe.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

12.   Nie będą przyjmowane paczki wysłane do właściciela sklepu i na jego koszt oraz za pobraniem.

13.  Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem biuro@decorsystem.pl lub pod numerem telefonu 696 202 731 lub 696 202 895.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Decor System s.c. jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Decor System przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Decor System w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
 3. Decor System za zgoda Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
 4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 5. Na warunkach określonych powyżej i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Klient zapisując się na newsletter Decor System wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Decor System.
 8. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy www.przypodlogowe.pl  zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Złożenie zamówienia w  Sklepie internetowym www.przypodlogowe.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

7. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.